Så er det tiden hvor man får besøg af de lidt mere sjældne fugle - dog ofte kun kort tid før de trækker videre. Tryk på foto for stor størrelse
Broget Fluesnapper 
Japansk trane er verdens største traneart og desværre er den i tilbagegang i yngleområderne i det nordlige Kina og østlige Rusland, men i Japan hvor arten også yngler, er tranerne derimod i fremgang. For Japanerne er tranen en hellig og lykkebringende fugl og også deres nationalfugl. Tryk på foto for stor størrelse
Japansk trane 

Seneste video: Sneugle Se også de nyeste - mest viste eller slideshow Antal foto's i arkivet: 1357